Księgarnia internetowa "mm"
Wartościowe książki Bezpieczne zakupy Bardzo niskie ceny i duże rabaty Wysyłka w 24 h i szybka dostawa Koszty dostawy od 5,50 zł
Szukaj:
Strona główna > PATRIOTYZM > Obyczaje > Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej + CD
Płatności
Przelewy24
Szybkie i bezpieczne płatności w księgarni obsługuje system Przelewy24
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Wydawcy
Książka
« wróć
Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej + CD
Wydawnictwo: Nasza Przyszłość
Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej + CD48,00zł 36,00zł (25% taniej) oszczędzasz 12,00zł
ISBN: 978-83-88531-90-3
rok wydania: 2008
ilość stron: 305
oprawa: miękka
format: 16,5 x 23,5 cm
wysyłamy: 24 h
Koszyk: Do koszyka
Ocena: 5

Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej + CD

autorzy: Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński


Książka z płytą CD

Książka poświęcona jest sztuce pięknego i przekonującego mówienia. Spełnia zasadniczo dwa cele: stanowi wykład zagadnień retoryki oraz jest podręcznikiem, który, w dobie upadku kultury słowa mówionego i pisanego, powinien znaleźć się w każdym polskim domu i w każdej polskiej szkole. Część pierwsza zawiera elementy retoryki klasycznej, natomiast druga poświęcona jest sztuce żywego słowa.

spis treści:

Recenzje

CZĘŚĆ I: Retoryka klasyczna - część teoretyczna

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: Miejsce retoryki w kuturze zachodniej

1. Powstanie retoryki
2. Miejsce retoryki w kształceniu
3. Pochwała retoryki
4. Krytyka retoryki
5. Co to jest retoryka?
6. W obronie retoryki
7. Cel retoryki

ROZDZIAŁ II: Zanim wygłosisz

1. Inwencja (inventio)
A. Temat
B. Trzy typy perswazji
a) argumenty rozumowe
b) argumenty oparte na charakterze mówcy
c) argumenty uczuciowe
C. Miejsca
a) miejsca wspólne
b) miejsca szczegółowe
D. Typy mowy
a) mowa doradcza
b) mowa sądowa
c) mowa popisowa
d) kazanie
2. Plan (dispositio)
A. Wstęp
B. Przedstawienie problemu
C. Podział
D. Wywód (argumentacja)
a) oznaki
b) entymematy
c) przykład
d) autorytet
e) chwyty erystyczne
E. Zakończenie
3. Styl (elocutio)
A. Stosowność
a) wewnętrzna
b) zewnętrzna
c) trzy style (prosty, średni, wzniosły)
B. Poprawność językowa
a) barbaryzmy
b) solecyzmy
C. Przejrzystość
D. Ozdobność
a) tropy
b) figury retoryczne
c) amplifikacja
d) kompozycja (period)
E. Styl dziś

ROZDZIAŁ III: Po napisaniu - wygłoszenie (pronuntiatio)

1. Pamięć (memoria)
2. Ćwiczenie (exercitatio)
A. Czytanie
B. Pisanie
C. Mówienie
a) słyszalność
b) artykulacja
c) interpretacja
3. Kultura czytania (lectio)
4. Sposób wygłaszania (actio)

ZAKOŃCZENIE

CZĘŚĆ II: Sztuka słowa mówionego - część praktyczna

ZAMIAST WSTĘPU

ROZDZIAŁ I: Narządy mowy i ich czynności

1. Zasada działania instrumentów muzycznych
2. Podział narządów mowy
A. Aparat oddechowy
B. Aparat fonacyjny
C. Aparat rezonacyjny
3. Czynności narządów mowy
4. Rejestry
5. Oddech
A. Oddech górny (obojczykowy)
B. Oddech średni (śródżebrowy)
C. Oddech dolny (przeponowy)
D. Oddech żebrowo-przeponowy
6. Ćwiczenia
A. Ćwiczenia oddechowe
B. Ćwiczenia narządów mowy

ROZDZIAŁ II: Artykulacja

1. Sylaba
2. Głoska
A. Podstawowe właściwości głosek
B. Rodzaje głosek ze względu na dźwięczność
3. Samogłoska
A. Zasady poprawnego wymawiania
B. Ćwiczenia samogłosek
C. Hiatus - rozziew
4. Artykulacja samogłosek: ę, ą
5. Spółgłoska
6. Zasady poprawnego wymawiania niektórych grup spółgłoskowych
A. Upodobnienia
B. Artykulacja spółgłosek podwójnych
C. Miękkie wymawianie spółgłosek
D. Twarde wymawianie spółgłosek
E. Artykulacja niektórych grup spółgłoskowych
F. Rozróżnienie niektórych spółgłosek
G. O niektórych uchybieniach w artykulacji spółgłosek
7. Błędy wymowy

ROZDZIAŁ III: Fraza

1. Ogólne pojęcie frazy
A. Ćwiczenia
2. Fraza a interpunkcja
A. Rys historyczny
B. Obowiązujące znaki interpunkcyjne a fraza
C. Ćwiczenia
Teksty do ćwiczeń
3. Akcent
A. Akcent dotyczący wyrazu
B. Wyrazy nieakcentowane
C. Akcent dotyczący zdania gramatycznego

ROZDZIAŁ IV: Intonacja

1. Funkcja intonacji
2. Linia zamknięta
A. Ćwiczenia
3. Linia otwarta
A. Ćwiczenia
4. Układ linii intonacyjnych
5. Melodyjność frazy

ROZDZIAŁ V: Wyróżnienie wyrazów

1. Wyrazy jako nośniki sensów
2. Układ wyrazów
A. Układ wyrazów w zdaniu gramatycznym
B. Układ wyrazów we frazie
3. Wyrazy jednosylabowe
4. Powtórzenie tego samego wyrazu
5. Podsumowanie
6. Teksty do ćwiczeń

ROZDZIAŁ VI: Rozczłonkowanie tekstu (w retoryce klasycznej)

1. Człon
A. Człony współrzędnie ułożone
B. Człony przeciwstawne
C. Człony o równej długości
D. Podobieństwo brzmień końca członów
2. Fraza
3. Cząstka
4. Okres
A. Budowa okresu
B. Rodzaje okresów
C. Paralelizm członów w Psalmach
Teksty do ćwiczeń

ROZDZIAŁ VII: Wiersz

1. Pojęcie "wiersz"
2. Wiersz metryczny
3. Wiersz toniczny
4. Wiersz sylabiczny
5. Wiersz polski
A. Ćwiczenia
Teksty do ćwiczeń

ROZDZIAŁ VIII: Środki wyrazu

1. Iloczas
A. Tempo
B. Rytm
2. Dynamika
3. Melodia
4. Barwa głosu
5. Pauza
6. Ćwiczenia

ROZDZIAŁ IX: Uwagi końcowe

1. Przestrzeń
A. Znaczenie przestrzeni
B. Kontakt ze słuchaczami
2. Opanowanie pamięciowe tekstu
3. Trema
4. Język a emocje
5. Ulotność słowa mówionego
6. Praca nad tekstem
7. Mowa artystyczna

ROZDZIAŁ X: Teksty do ćwiczeń

BIBLIOGRAFIA
« wróć
© 2009 by Księgarnia internetowa "mm"
Powered by MAJpage 1.2